rehabilitacja

REHABILITACJA

Warunkiem mojego samodzielnego, aktywnego, pełnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i osobistego była i jest stała specjalistyczna i bardzo kosztowna rehabilitacja.
To dzięki niej mimo faktu, iż poruszam się na wózku tyle potrafiłam osiągnąć i zrealizować.
Choroba onkologiczna zmusiła mnie do przeniesienia i centralizacji wysiłków terapeutycznych na inne płaszczyzny, bo w skutek koniecznego leczenia pogłębił się charakter mojej niepełnosprawności i obecnie wymagam jeszcze większego wsparcia specjalistycznego bo spastycznym reakcjom towarzyszy silny ból, który zmniejsza się wyłącznie pod wpływem odpowiednio opracowanej i systematycznie prowadzonej terapii.

 

  • Miesięczny koszt rehabilitacji ruchowej w podstawowej formie to przeciętnie 2300 zł
  • Zajęcia uzupełniające (terapia SI, terapia ręki, hydroterapia, hipoterapia) to koszt około 1000 zł dodatkowo miesięcznie
  • Specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne to koszt od 3500 zł do nawet 5000 zł za jeden wyjazd. 


Chciałabym mieć jak kiedyś dążenia plany i przestrzeń do pomagania innym... jeszcze nie straciłam nadziei że, ją odzyskam.

POMÓŻ ZREALIZOWAĆ MAJOWY PLAN 2021

Mamy maj Nowy miesiąc i tyle różnych:
1. Czekam na szczepienie przeciw COVID-19
2. Muszę odbyć kilka konsultacji medycznych
3. Zakupić buty specjalistyczne do ortez i terapii ruchowej
4. KRABAT - wrócić do ćwiczeń z jego użyciem i zakupić sprzęt do terapii ruchowej i stymulacji układu przedsionkowego oraz proprioceptywnego. - więcej szczegółów niebawem
5. Niezmiennie i niezmordowanie realizować ustalony na to półrocze plan pracy z fizjoterapeutą
6. Przygotować się do zaliczenia egzaminu podwyższającego moje kwalifikacje zawodowe jako terapeuty specjalistycznego, równolegle realizując zadania autorskiego programu tym razem dla kadry i podopiecznych domu dziecka przewidzianego na okres wakacji 2021

Dużo się dzieje....
Aby wszystkie te podpunkty miały szansę na realizację potrzebne mi jest wasze wsparcie, bo do AKTYWNEGO ŻYCIA NIEZBĘDNA JEST MI ZARÓWNO REHABILITACJA JAK I SPRZĘT ORAZ SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA.
Okazując swoje wsparcie WY STAJECIE SIĘ NAPĘDEM MOICH DZIAŁAŃ poprzez każdą darowiznę przekazaną na leczenie i rehabilitację

Możesz wesprzeć moje możliwości pomagania i przekazać darowiznę na leczenie:
nr subkonta Fundacja Różyczka 73 1050 1298 1000 0024 1234 8472 tytuł przelewu Evik rehabilitacja

W tej fundacji mam swoje subkonto:

FUNDACJA RÓŻCZKA

Przekaż darowiznę na moje cele
nr subkonta:
73 1050 1298 1000 0024 1234 8472

tytuł przelewu Evik rehabilitacja