rehabilitacja

REHABILITACJA

Warunkiem mojego samodzielnego, aktywnego, pełnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i osobistego była i jest stała specjalistyczna i bardzo kosztowna rehabilitacja.
To dzięki niej mimo faktu, iż poruszam się na wózku tyle potrafiłam osiągnąć i zrealizować.
Choroba onkologiczna zmusiła mnie do przeniesienia i centralizacji wysiłków terapeutycznych na inne płaszczyzny, bo w skutek koniecznego leczenia pogłębił się charakter mojej niepełnosprawności i obecnie wymagam jeszcze większego wsparcia specjalistycznego bo spastycznym reakcjom towarzyszy silny ból, który zmniejsza się wyłącznie pod wpływem odpowiednio opracowanej i systematycznie prowadzonej terapii.

 

  • Miesięczny koszt rehabilitacji ruchowej w podstawowej formie to przeciętnie 2300 zł
  • Zajęcia uzupełniające (terapia SI, terapia ręki, hydroterapia, hipoterapia) to koszt około 1000 zł dodatkowo miesięcznie
  • Specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne to koszt od 3500 zł do nawet 5000 zł za jeden wyjazd. 


Chciałabym mieć jak kiedyś dążenia plany i przestrzeń do pomagania innym... jeszcze nie straciłam nadziei że, ją odzyskam.

RECEPTA Z OGONKIEM - PROJEKT DLA SENIORÓW 2020

(H.B. ADAMS)
Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.
Dlatego w ramach programu ASOS we współpracy z Ośrodkiem Święta Elżbieta prowadziłam zajęcia ze swojego autorskiego programu kynoterapeutycznego dla seniorów "RECEPTA Z OGONKIEM"

Celem programu jest aktywizacja i edukacja seniorów. Przez obcowanie z odpowiednio wyszkolonymi psami seniorzy mają okazję poznać istotę pracy czworonożnych pomocników w terapii i rehabilitacji dzieci dorosłych i seniorów.

Możesz wesprzeć moje możliwości pomagania i przekazać darowiznę na leczenie:
nr subkonta Fundacja Różyczka 73 1050 1298 1000 0024 1234 8472 tytuł przelewu Evik rehabilitacja

W tej fundacji mam swoje subkonto:

FUNDACJA RÓŻCZKA

Przekaż darowiznę na moje cele
nr subkonta:
73 1050 1298 1000 0024 1234 8472

tytuł przelewu Evik rehabilitacja