rehabilitacja

REHABILITACJA

Warunkiem mojego samodzielnego, aktywnego, pełnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i osobistego była i jest stała specjalistyczna i bardzo kosztowna rehabilitacja.
To dzięki niej mimo faktu, iż poruszam się na wózku tyle potrafiłam osiągnąć i zrealizować.
Choroba onkologiczna zmusiła mnie do przeniesienia i centralizacji wysiłków terapeutycznych na inne płaszczyzny, bo w skutek koniecznego leczenia pogłębił się charakter mojej niepełnosprawności i obecnie wymagam jeszcze większego wsparcia fizjoterapeutycznego, sensorycznego i medycznego.
Z uwagi na zmianę stanu zdrowia konieczny jest również zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego który poprzez swoją konstrukcję wpłynie na poprawę funkcjonowania mięśni posturalnych i przy równoległej, stałej i systematycznej rehabilitacji pozwoli mi na powrót do przestrzeni życia w której czułam się szczęśliwa, spełniona, potrzebna i pomocna innym.


Miesięczny koszt terapii ruchowej bez innych równie istotnych form wspomagania to około 2300 zł

Koszt zakupu podstawowej wersji wózka specjalistycznego KRABAT to kwota 15 tyś 207 zł (zgodnie z fv pro forma)

Dodatkowe formy terapii to koszt od 70 do 150 zł za 1h zajęć

 

W obecnej sytuacji nie jestem w stanie zapewnić sobie nawet połowy podstawowych zajęć rehabilitacyjnych niezbędnych dla poprawy stanu zdrowia, a sprzęt specjalistyczny z uwagi na ogromne koszta oglądam tylko na zdjęciach.

Chciałabym mieć jak kiedyś dążenia plany i przestrzeń do pomagania innym... jeszcze nie straciłam nadziei że, ją odzyskam.

AKTUALNOŚCI :

ZBIÓRKA FUNDUSZY NA SPECJALISTYCZNY WÓZEK

Z uwagi na zmianę mojego stanu zdrowia związaną z pogłebieniem się niepełnosprawności neurologicznej po operacyjnym leczeniu onkologicznym konieczny jest zakup specjalistycznego wózka. Koszt zakupu wersji podstawowej to 15 tyś 207 zł (wg fv pro forma)
Będę wdzięczna za pomoc w zebraniu funduszy bo sprzęt w połączeniu z profesjonalną terapią pozwoli mi wrócić do funkcjonowania i pracy na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami.

Zaprzszamy do przekazywania fantów na bazarek rehabilitacyjny.

W tej fundacji mam swoje subkonto:

FUNDACJA RÓŻCZKA

Przekaż darowiznę na moje cele
nr subkonta:
73 1050 1298 1000 0024 1234 8472

tytuł przelewu Evik rehabilitacja